امتیاز وفاداری مشتریان

این سرویس برای افزایش رضایت و قدرت خرید شما از فروشگاه‌های اینترنتی است. این سرویس، امکان کسب امتیاز به ازای هر خرید را برای شما مشتری گرامی فراهم می‌کند و در هر خرید اینترنتی خود، امتیاز مشخصی را به عنوان هدیه دریافت می‌کنید.

در نهایت با کسب این امتیازها، امکان خرید رایگان از فروشگاه‌های اینترنتی منتخبی که دارای درگاه پرداخت زرین پال هستند، برای شما فرآهم می‌شود.

این امتیاز بعد از هر سفارش در حساب کاربری شما قابل مشاهده است.